Gehoor

Voor de communicatie is een goed gehoor van belang. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Horen wat een ander zegt.
  • Horen wat je zelf zegt om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining).
  • Leren liplezen (spraakafzien) of gebruiken van gebarentaal is belangrijk als je niet (meer) kunt horen. De logopedist in een audiologisch centrum kan tevens gehoortesten afnemen en hoorapparatuur aanpassen.
  • Goed kunnen luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk.
  • Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort, wat voorwaarden zijn voor het leren lezen.

Taalbegrip

Het komt voor dat je wel hoort wat iemand zegt, maar het niet begrijpt: dit is een stoornis in het taalbegrip.