Wat kost een logopedische behandeling?

Een logopedische behandeling kostte in 2016 €40,50 per consult van een half uur.

Vanaf 2017 heeft het NZa de tarieven logopedie vrijgegeven. Dit betekent dat de zorgverlener zelf het tarief mag bepalen op basis van expertise en praktijkkosten. Mijn praktijk brengt in 2021 €39,50 in rekening per consult van een half uur voor niet-gecontracteerde zorgverzekeraars. Bij stotterbehandelingen van een uur is dat € 79 per behandeling.

Comment on this FAQ