Veelgestelde vragen

Ja, de behandeling wordt gedeeltelijk en soms volledig vergoed uit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. De vergoedingen voor logopedie in deze praktijk zijn in 2021 verschillend per zorgverzekering:

DSW vergoedt de logopedische behandeling voor 2021 volledig. Ook alle zorgverzekeringen met restitutiepolissen vergoeden de behandeling volledig.

Voor 2021 heeft deze praktijk bewust geen overeenkomst afgesloten met alle andere grote verzekeraars in verband met de wurgcontracten. Zorgverzekeraars stellen zelf hun tarief vast dat fors lager uitvalt. Het aangeboden tarief ligt meer dan 25% lager dan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de afgelopen 3 jaar heeft vastgesteld. Als gevolg daarvan is besloten niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan. Deze praktijk wil graag haar kwaliteit kunnen waarborgen.

Ook DSW hoort bij de groep zorgverzekeraars die te lage tarieven aanbieden, maar om een grote groep clienten tegemoet te komen is besloten dit jaar alleen het contract met DSW te tekenen. 

Vraag bij uw zorgverzekeraar na hoeveel uw vergoeding is voor logopedie.

Mijn praktijk hanteert dit jaar een bedrag van €39,50 per behandeling voor alle overige zorgverzekeringen.

U zal de rekening via ‘Infomedics’ thuis ontvangen. Verzekerden van de meeste verzekeraars worden door Infomedics direct gedeclareerd. U krijgt dan alleen een nota voor het niet-vergoedde bedrag.  

Voor een enkele verzekeraar geldt dat u deze nota’s na betaling zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. U zult niet altijd het gehele bedrag vergoed krijgen. Hoeveel u vergoed krijgt, kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen. Infomedics-praktijkwebsite.docx

Natuurlijk bent u ook vrij over te stappen naar een zorgverzekeraar die logopedie wel volledig vergoed. Doet u dit dan wel voor 31 december 2021.

Category: Algemeen

Een consult duurt ongeveer 30 minuten. Een stotterbehandeling duurt in het begin meestal een uur. Later kan er soms volstaan worden met een halfuur.

De jongste kinderen worden vaak al vanaf 2; 0/ 2;6  jaar verwezen. Zeker als het gaat om stotteren is het goed er vroeg bij te zijn. Ook de behandeling van spraak-/taalproblematiek kan het beste op  jonge leeftijd behandeld worden.

Er zijn veel verschillende factoren die de duur van de behandeling kunnen beïnvloeden:

Dat hangt af van o.a.:  de  stoornis/hulpvraag/leeftijd/ motivatie etc. Het aantal behandelingen kan varieren van 8 tot 24. Soms zijn er in geval van stotteren/broddelen of een spraak-taalontwikkelingsstoornis meer behandelingen nodig.

Ja, als een behandeling niet of te laat wordt afgezegd dan wordt 100% van de kosten van een consult  bij de cliënt in rekening gebracht. Let op: deze kosten kunnen niet bij uw ziektenkostenverzekeraar gedeclareerd worden.

Een logopedische behandeling kostte in 2016 €40,50 per consult van een half uur.

Vanaf 2017 heeft het NZa de tarieven logopedie vrijgegeven. Dit betekent dat de zorgverlener zelf het tarief mag bepalen op basis van expertise en praktijkkosten. Mijn praktijk brengt in 2021 €39,50 in rekening per consult van een half uur voor niet-gecontracteerde zorgverzekeraars. Bij stotterbehandelingen van een uur is dat € 79 per behandeling.

Load More