Wat is logopedie?

Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, spraak, stem en gehoor.

De voorwaarden voor een goede taal, spraak, stem of gehoor vallen onder het logopedisch behandelgebied. Logopedisten behandelen bijvoorbeeld ook slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen.

De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.

Wat doet een logopedist?

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:

  • Stem
  • Spraak
  • Taal
  • Gehoor
  • Adem
  • Eten & Drinken

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom werken logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

En de logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting op scholen en in jeugdgezondheidszorginstellingen.